Ildsteder

Montering av ildsteder

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Ved montering av ildsted er det et krav at man tar høyde for:

  • Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges
  • Generelle ildstedsregler gjelder dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen
  • Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet
  • Nye ildsteder skal være godkjent av et akkreditert selskap (eks SINTEF)
  • Når nytt ildsted er montert SKAL dette meldes til kommunen/feiervesenet.

Vi bygger opp og monterer ulike typer ildsteder, både peiser og peisovner av forskjellige slag, og monterer stålpiper i de tilfeller der det er den beste eller eneste løsingen. Vi murer med naturstein, murstein eller bygger opp fundamentet med tilstøpte betongelementer – alt etter smak og behag.

Se kravene til ildsted på Brannvesenets hjemmeside

Ønsker du deg et nytt ildsted eller en oppgradering? Vi holder til i Sandefjord i Vestfold og tar oppdrag i Sandefjord, Larvik, Tønsberg og omegn.


Referanser