Naturstein og betongarbeid

Steinlegging med naturstein

Vi legger naturstein på platåer og i hager og bygger steintrapper og peiser. Vi har lang erfaring med arbeider innen granitt og skifer.

Om naturstein

Naturstein benyttes om alle forekomster av bergarter som benyttes til oppdeling i plater, blokker eller andre emner og brukes som bygnings-, fasade- og prydstein hvor bergartens estetiske kvaliteter kommer fremfor tekniske egenskaper. Det benyttes gjerne en videre inndeling i tre hovedgrupper:

  • Blokkstein er massive bergarter (slik som granitt, larvikitt, marmor, kleberstein) som sages eller splittes ut av fjellet i form av rektangulære blokker, som igjen sages eller splittes opp til mindre plater i fabrikker.
  • Skifer er bergarter som har en naturlig kløv, definert ved konsentrasjoner av glimmermineraler som bergarten kan splittes langs til plater.
  • Murstein er betegnelsen på rå blokker og emner som fremkommer ved sprengning i mange typer bergarter og benyttes til tørrmuring og forblending.

Betongarbeid

Vi utfører også betongarbeider, for det meste innen støping av støttemurer, betonggulv til hus og garasjer.

Betong er ett varig produkt som kan behandles med forskjellige metoder. Betong herder i mange ti-år.

Vi holder til i Sandefjord i Vestfold og tar oppdrag i Sandefjord, Tønsberg og omegn.


 

Referanser